Следствие вели на НТВ серия: - 2014.10.18 Призрак на колесах